ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน

19 03 2010

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -10 พฤษภาคม 2553
 

วันเดือนปี 

รายการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

25 ก.พ.- 5มี.ค.53 

สอบวัดผลปลายปี,ปลายภาค 2/2552 

วิชาการ / ครูทุกคน 

  

3 มี.ค. 53 

สอบ LAS  ม.2,ม.5 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

9 มี.ค. 53 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 (นักเรียน ม.1-ม.6 ร่วมกิจกรรม) 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

12 มี.ค. 53 

ส่งผลการเรียนทุกรายวิชาทุกระดับชั้น(bookmark) 

ครูทุกคน 

  

13-17 มี.ค. 53 

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2553 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

13-15 มี.ค. 53 

งานวัดผลประมวลผล ผลการเรียน ม.1-ม.6 

งานวัดผล / วิชาการ 

  

15 มี.ค. 53 

ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 

วิชาการ 

  

15-19 มี.ค. 53 

นักเรียน ม.3,ม.6 ดำเนินปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา / วิชาการ 

  

20 มี.ค. 53 

สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

21 มี.ค. 53 

สอบเข้าเรียนต่อ ม.4 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

22 มี.ค. 53 

ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา/วิชาการ 

  

23 มี.ค. 53 

ประกาศผลการปรับปรุงผลการเรียน ม.3,ม.6 ครั้งที่ 1 

วิชาการ 

  

23-29 มี.ค. 53 

นักเรียน ม.3,ม.6 ดำเนินการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 2 

ครูประจำวิชา / วิชาการ 

  

23-25 มี.ค. 53 

จัดทำหลักฐาน ป.พ.1 และ ป.พ.2 ขออนุมัติจบหลักสูตร 

วิชาการ 

  

23 มี.ค. 53 

ประกาศผลการสอบเรียนต่อ ม.1 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

24 มี.ค. 53 

ประกาศผลการสอบเรียนต่อ ม.4 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

26 มี.ค. 53 

นักเรียนม.3,ม.6 ที่จบการศึกษารับ ปพ.1 และ ปพ.2 

วิชาการ/ คณะกรรมการ 

  

30 มี.ค. 53 

ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 2 

ครูประจำวิชา/วิชาการ 

  

31 มี.ค. 53 

ประกาศผลการปรับปรุงผลการเรียน ม.3,ม.6 ครั้งที่ 2 

วิชาการ 

  

3 เม.ย. 53 

มอบตัวนักเรียน ม.1 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

3 เม.ย. 53 

นักเรียนม.3,ม.6  รับ ปพ.1 และ ปพ.2 เพิ่มเติม 

วิชาการ/ คณะกรรมการ 

  

4 เม.ย. 53 

มอบตัวนักเรียน ม.4 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

3-5 พ.ค. 53 

คณะครูไปศึกษาดูงาน 

ครูทุกคน 

  

8 พ.ค. 53 

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2553 

ครูทุกคน 

  

9 พ.ค. 53 

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

10 พ.ค. 53 

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 

ครู-นักเรียน ทุกคน 

  

  


 

ปฏิทินสำหรับนักเรียน ม.3  และ ม.6 

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 

  

* ได้โปรดตรวจสอบและศึกษาทำความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจสงสัยให้ติดต่อที่งานวิชาการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 

วันเดือนปี 

รายการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

25 ก.พ.- 5มี.ค.53 

สอบวัดผลปลายปี,ปลายภาค 2/2552 

วิชาการ / ครูทุกคน 

  

9 มี.ค. 53 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 (นักเรียน ม.1-ม.6 ร่วมกิจกรรม) 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

15 มี.ค. 53 

ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 (นักเรียน ม.3,ม.6 จะต้องมาดูประกาศผลการเรียนด้วยตนเอง ถ้ายังมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านจะต้องดำเนินการยื่นขอปรับปรุงผลการเรียนทันที) 

วิชาการ 

  

15-19 มี.ค. 53 

นักเรียน ม.3,ม.6 ดำเนินปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา / วิชาการ 

  

22 มี.ค. 53 

ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา/วิชาการ 

  

23 มี.ค. 53 

ประกาศผลการปรับปรุงผลการเรียน ครั้งที่ 1 (นักเรียน ม.3,ม.6 จะต้องมาดูประกาศผลการเรียนด้วยตนเอง ถ้ายังมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านจะต้องดำเนินการยื่นขอปรับปรุงผลการเรียนทันที) 

วิชาการ 

  

23-29 มี.ค. 53 

นักเรียน ม.3,ม.6 ดำเนินการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 2 

ครูประจำวิชา / วิชาการ 

  

25 มี.ค. 53 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 

วิชาการ / คณะกรรมการ 

  

26 มี.ค. 53 

นักเรียนม.3,ม.6 ที่จบการศึกษารับ ปพ.1 และ ปพ.2 

วิชาการ/ คณะกรรมการ 

  

30 มี.ค. 53 

ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการปรับปรุงผลการเรียนครั้งที่ 2 

ครูประจำวิชา/วิชาการ 

  

31 มี.ค. 53 

ประกาศผลการปรับปรุงผลการเรียน ครั้งที่ 2 (นักเรียน ม.3,ม.6 จะต้องมาดูประกาศผลการเรียนด้วยตนเอง (ถ้ายังไม่ผ่านหรือยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน จะต้องรอดำเนินการในภาคเรียน 1/2553  ในช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่) 

นักเรียน ม.3,ม.6 / วิชาการ 

  

3 เม.ย. 53 

นักเรียนม.3,ม.6  รับ ป.พ.1 และ ป.พ.2 เพิ่มเติม 

วิชาการ/ คณะกรรมการ 

  

10 พ.ค. 53 

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 

ครู-นักเรียน ทุกคน 

  

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: